Perhetyössä tuetaan vanhemmuutta, lasten kasvua ja kehitystä perheen omassa toimintaympäristössä. Perhetyön tavoitteena on tukea perhettä selviytymään itsenäisesti lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Perhetyötä toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja ennaltaehkäisevänä tukena. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja arvioivat perheiden tuen tarvetta. Perheitä pyydetään ottamaan yhteyttä ensin lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

 

Tiedustelut

perheohjaaja                 044 744 1124