Kosken Tl kunnan päiväkodin tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä perheiden rinnalla kasvatuskumppanina. Fyysistä, psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista ympäristöä pyritään muokkaamaan niin, että se tukee lapsen yksilöllistä kasvua yhteistyökykyiseksi, suvaitsevaksi ja terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi.

Lapset oppivat itseään ja maailmaa varten. Päiväkodissa lapsi saa kokeilla, tutkia, elää, olla, tehdä ja oppia turvallisesti vuorovaikutuksessa ryhmän lasten ja aikuisten kanssa. Kosken Tl kunnan päiväkodissa myös mielikuvituksella ja huumorilla on tärkeää sija niin lasten kuin aikuistenkin arjessa.

 

Naavatassu

Päiväkoti Naavatassu avautui elokuussa 2017. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää; tutkijat, vaeltajat sekä etsijät. Päiväkodissa työskentelee n. 70 eri-ikäistä lasta sekä n. 12 aikuista.

Päiväkoti Naavatassu

Aukioloajat määräytyvät lasten hoitoaikojen mukaan, perusrunkona klo 6.30-17.00. Tarvittaessa järjestetään vuorohoitoa.

Päiväkoti Naavatassun leikkipiha

 

Töpöhännän Tupa

Töpöhännän Tuvassa toimii yksi ryhmä. Viime vuosina ryhmä on ollut esiopetusryhmä, mutta tilanne kausittain voi vaihdella.

Töpöhännän Tupa

Töpöhännässä järjestetään myös koululaisten aamuhoito.

Aukioloajat määräytyvät lasten hoitoaikojen mukaan.

Töpöhännän Tuvan leikkipiha

 

Tiedustelu

Varhaiskasvatusjohtaja                044 744 1132