Yhteisten vesialueiden ja yhteisen maa-alueen osakaskuntien kokous 2.2.2023

Kokouksessa päätetty Paimionjoki-yhdistyksen koordinoiman Paimionjoen keskiosan koskikunnostussuunnitelmien toteuttamisesta osakaskuntien hallinnoimilla vesialueilla.

Liitteenä kokouksen pöytäkirja

Osakaskunta 284-416-876-1