Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaisesti hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona. Tukena maksettava palkkio on porrastettu kolmeen luokkaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Tuen voi saada myös osittain tai kokonaan palveluina. Tuki myönnetään hoitoa tarvitsevalle, mutta maksetaan hoitajalle. Tuki on veronalaista tuloa hoitajalle.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen palkkiot ja sijaishoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen

 

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja                 044 744 1126

Lomake