Nuorten kesätyöharjoittelupaikat 2019 haku on päättynyt 5.4.2019. Valintakirjeet on postitettu.

Kosken Tl kunta palkkaa enintään 30 ja välittää koskelaisiin yrityksiin taikka yksityisille työharjoitteluun koskelaisia nuoria (vuonna 2003 tai ennen syntyneitä).
Mikäli hakemuksia kunnalle tulee enemmän kuin 30, karsitaan hakijat syntymäajan perusteella nuorimmasta alkaen.
Kuntaan palkattavien palkkaus on 550 € (lomaraha- ja korvaus).

Nuorten kesätyöharjoittelun työnkuvaukset eri työyksiköissä 2019