Nuorten kesätyöharjoittelupaikat 2021.

Kosken Tl kunta palkkaa enintään 30 ja välittää koskelaisiin yrityksiin taikka yksityisille työharjoitteluun koskelaisia nuoria (vuonna 2005 tai ennen syntyneitä).
Mikäli hakemuksia kunnalle tulee enemmän kuin 30, karsitaan hakijat syntymäajan perusteella nuorimmasta alkaen.
Kuntaan palkattavien palkkaus on 550 € (lomaraha- ja korvaus).

Asiasta tehdään erillispäätös, mikäli turvallisuustekijät tai toimintojen sulkeminen estävät nuorten palkkaamisen.

Nuorten kesätyöharjoittelupaikka hakemus 2021

Kunta myöntää 180 euroa tukea yksityiselle, koskelaiselle työnantajalle, joka palkkaa kesätöihin kunnan kautta hakeneen nuoren vähintään yhden kuukauden ajaksi. Koronapandemia aiheutti muutoksia viime kesän työllistämismahdollisuuksiin ja on mahdollista, että vaikutusta on  myös tulevaan kesään.

Työnantajan ilmoituslomake nuoren työllistymisestä kesä 2021

UUTTA – Tuki 4H-nuorelle 200€

Kosken Tl kunta myöntää vuonna 2021 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraavin ehdoin:

– Tukea myönnetään koskelaiselle nuorelle, joka on kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työllistää itsensä 4H yrittäjänä kesän ajaksi.

– 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään.

– Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys.

– Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen. 4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee ja sen maksamisesta huolehtii Härkätien 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 30.10.2021 mennessä.

Lisätietoja 4H yrittäjyydestä Tuovi Löytynoja 050 5887 693 tuovi.loytynoja@4h.fi