Jussi Saarinen, Piirinuohooja

GSM. 0400 923 495
Puh. (02) 736 0366

Palotarkastajien yhteystiedot löytyvät Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kotisivuilta.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos