Pääsääntöisesti perhepäivähoitajat hoitavat lapsia maanantaista perjantaihin omassa kodissaan.
Toisinaan perhepäivähoitajat hoitolapsineen kokoontuu Metsäkulman Kotiin leikkimään ja olemaan yhdessä.