Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kosken Tl kunta hoitaa ympäristönsuojelun tehtävät ja hallinnon Kosken Tl, Auran, Marttilan ja Pöytyän kuntien alueella.

Kuntien ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen 7. kohdan mukaan ”Asiakkailta perittävät ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen toiminnan maksut määrätään ympäristönsuojelun maksutaksassa ja maa-ainestaksassa, joista päättää Kosken Tl kunta. Maksut laskuttaa ja perii Kosken Tl kunta.”

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä yhteistoiminta-alueen kuntien (Aura, Koski Tl , Marttila ja Pöytyä) ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

1.3.2019 lähtien voimassaoleva taksa:

2019_Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan ympäristönsuojelun maksutaksa

 

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunnan (Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä) maa-ainesten ottamisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä viranomaistestävistä suoritettavat maksut peritään tämän taksan mukaisesti.

1.1.2017 lähtien voimassaoleva taksa:

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainestenoton maksutaksa