1.8.2018 alkaen varhaiskasvatusmaksut ja perusteet

Tuloselvitys lomake

Tuloselvityksen liitteeksi:

Tositteet kaikista tuloista

Pääomatulot (esim. korko- ja osinkotulot)

Viimeksi vahvistettu verotuspäätös
Keväällä saapunut verotuspäätös on viimeksi vahvistettu verotuspäätös, jos siihen ei ole haettu muutoksia. Toimita ”Verotuspäätös tuloverosta 2018” tai ”Esitäytetty veroilmoitus 2018”.

Palkansaajat:
Selvitys bruttotuloista vähintään 1/2 vuoden ajanjaksolta esim. palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkatilinauha.

Yksityisyrittäjät ja maatilataloutta harjoittavat:
Tase ja tuloslaskelma viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
Uudet yrittäjät, joille ei ole tehty tilinpäätöstä, toimittavat tositteen yrittäjäneläkettä varten arvioidusta tulosta

Metsänomistajat
Metsämaan pinta-ala ja metsätalouden korkotulot

Tosite maksetuista elatusavuista

 

Mikäli ette ilmoita tulotietoja, määräytyy maksu enimmäismaksun mukaisesti. Tulotiedot toimitettava kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta, muuten maksu määräytyy enimmäismaksun mukaisesti.

 

Lisätiedot
toimistosihteeri              044 744 1127