Maatalouslomituksen hallinnossa Kosken kunta kuuluu nykyisin Salon lomituspalveluyksikköön. Lomitusyksikön hallintohenkilöt työskentelevät Salon kaupungissa, osoitteessa Örninkatu 15

Salon lomituspalveluyksikön kotisivuille