Täältä löydät tulostettavat pdf-lomakkeet sekä täytettävät ja tulostettavat word-lomakkeet.

 

Vesihuollon lomakkeet    
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen:
Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi pdf  doc
Jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 1) pdf doc
Selvitys jäteveden vähäisyydestä (liite 3A) pdf doc
Selvitys liittämisestä viemäriverkostoon (liite 3B) pdf doc
Selvitys korkeasta iästä ja muista elämäntilanteista (liite 3C) pdf doc
Selvitys työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D) pdf doc
 

Vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä:

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä pdf doc
Ohje vapautushakemuksen täyttämiseen pdf docx

Maatalouden lomakkeet

Lannan aumausilmoitus (Ympäristöhallinnon lomake) doc
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (Ympäristöhallinnon lomake) doc
Eläinsuojan ilmoituslomake, hakemukseen tarvittavat liitteet ja ohje hakemuksen täyttämiseen löytyvät Ympäristöhallinnon sivuilta
linkki

Ympäristö- tai maa-ainesluvallisen tai rekisteröidyn toiminnan muutokset

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta  pdf  doc
Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihtumisesta  pdf  doc

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa pdf  doc

Ympäristöhallinnon lomakkeita

Ympäristölupahakemusten lomakkeet ja ohjeet linkki

 

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta  pdf doc
Ohje lomakkeen täyttämiseen  pdf doc

Maa-ainesten oton lomakkeita

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen  pdf