Loading...

Lomakkeet ympäristönsuojelu

Olet tässä:/Lomakkeet ympäristönsuojelu
Lomakkeet ympäristönsuojelu2019-02-14T14:35:11+00:00

 

Täältä löydät tulostettavat pdf-lomakkeet sekä täytettävät ja tulostettavat word-lomakkeet.

 

Vesihuollon lomakkeet

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen:
Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi pdf  doc
Selvitys varallisuudesta  pdf  doc
Selvitys työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta    suoritusesteestä  pdf  doc
 

Vapautus vesihuoltolaitoksen vesi- tai jätevesiverkostoon liittämisestä:

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä  pdf  doc
Ohje vapautushakemuksen täyttämiseen  pdf  doc

Maatalouden lomakkeet

Lannan aumausilmoitus (Ympäristöhallinnon lomake) doc
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (Ympäristöhallinnon lomake) doc
Eläinsuojan vuosiraportti  pdf  doc
Eläinsuojan ilmoituslomake, hakemukseen tarvittavat liitteet ja ohje hakemuksen täyttämiseen löytyvät Ympäristöhallinnon sivuilta linkki

Ympäristö- tai maa-ainesluvallisen tai rekisteröidyn toiminnan muutokset

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta  pdf  doc
Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihtumisesta  pdf  doc

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa pdf  doc

Ympäristöhallinnon lomakkeita

Ympäristölupahakemusten lomakkeet ja ohjeet linkki

 

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta  pdf  doc
Ohje lomakkeen täyttämiseen  pdf doc

Maa-ainesten oton lomakkeita

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen pdf