Täältä löydät tulostettavat pdf-lomakkeet sekä täytettävät ja tulostettavat word-lomakkeet.

 

Vesihuollon lomakkeet    
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen:
Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi pdf  doc
Jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 1) pdf doc
Selvitys jäteveden vähäisyydestä (liite 3A) pdf doc
Selvitys liittämisestä viemäriverkostoon (liite 3B) pdf doc
Selvitys korkeasta iästä ja muista elämäntilanteista (liite 3C) pdf docx
Selvitys työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D) pdf docx
 

Vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä:

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä pdf doc
Ohje vapautushakemuksen täyttämiseen pdf docx

Maatalouden lomakkeet

Lannan aumausilmoitus (Ympäristöhallinnon lomake) linkki docx
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (Ympäristöhallinnon lomake) linkki docx
Eläinsuojan ilmoituslomake, hakemukseen tarvittavat liitteet ja ohje hakemuksen täyttämiseen löytyvät Ympäristöhallinnon sivuilta
linkki

Ympäristö- tai maa-ainesluvallisen tai rekisteröidyn toiminnan muutokset

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta pdf doc
Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihtumisesta pdf doc

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa pdf doc

Ympäristöhallinnon lomakkeita

Ympäristölupahakemusten lomakkeet ja ohjeet linkki

 

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja ohje lomakkeen täyttämiseen linkki

Maa-ainesten oton lomakkeita

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen  linkki