Jätelautakunta, 15.3.2023, pöytäkirjan ote, § 16

LHJn jätteenkuljetusalue 1.7.2023-30.6.2025