Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyötä tehdään osana kunnan toimintaa. Kosken Tl kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa; konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa jne. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä ja eri hallintokuntien päivittäisessä liikennekasvatustyössä eri ikäryhmien parissa. Myös liikenneympäristön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään tarpeen mukaan.

 

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluu; tekninen johtaja, rakennustarkastaja, aluearkkitehti, sivistys- ja varhaiskasvatusjohtaja, koulujen rehtorit, hyvinvointikoordinaattori sekä kunnahallituksen, nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, hyvinvointialueen, Varsinais-Suomen ELYn, Liikenneturvan ja Pelastuslaitoksen edustajat ja liikenneturvallisuuskoordinaattori. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Kunta on mukana seudullisessa liikenneturvallisuuskoordinaattorityössä, jonka kautta kunta ja työryhmä saa asiantuntija-apua käytännön liikenneturvallisuustyöhön.

 

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Loppuraportti_KoskiTl 2024

 

Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2012

 

 

Kuntalaisen palautekanavat ja liikenneturvallisuuteen liittyvät linkit:

Liikenneturva
Ely-keskus, liikenneturvallisuus

Palaute maanteiden liikenneturvallisuusongelmista: palautevayla
Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä soita Tienkäyttäjän linja, 24 h, p. 0200 2100 (pvm).
Liikenteen valvontaan liittyvä palaute: Poliisin liikennevalvontapyyntö
Kunnan teitä ja alueita koskevat palautteet sekä liikenneturvallisuuskehitysehdotukset: Kunnan palauteväylä