Isyyden vahvistaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys on käytävä tunnustamassa lastenvalvojan luona, jotta lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on.

Lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikan lastenvalvojan luona. Kummankin vanhemman tulee henkilökohtaisesti käydä lastenvalvojan luona. Tarvittaessa isyys voidaan varmistaa veritutkimuksella. Maistraatti vahvistaa isyyden.

Kun isyys on vahvistettu,

  • lapselle voidaan antaa isän sukunimi.
  • hän saa perintöoikeuden myös isään ja isän puoleiseen sukuun.
  • isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on äiti. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen yhteishuollosta. Tällöin lapsen vanhemmat yhdessä päättävät virallisesti lapsen asioista.

Lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltajuuden isyyden vahvistamisen jälkeen.

Mikäli mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, lastenvalvoja vie isyyden äidin suostumuksella tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lapsen äiti voi myös halutessaan kieltäytyä isyyden selvittämisestä. Mies voi kuitenkin tunnustaa isyytensä äidin vastustuksesta huolimatta.

 

Lasten huolto ja tapaamisoikeus

Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat yhdessä hänen huoltajiaan. Avoliitossa vanhemmat ovat useimmiten sopineet lapsensa huollon yhteiseksi. Avio- tai avoerotilanteessa vanhemmat joutuvat miettimään, kuinka järjestävät lapsen huollon eron jälkeen.

Vanhempien erotessa tai asuessa erillään suositellaan, että he tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta ja oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan vanhempaansa.

Lapsen huolto

Lapsen huoltajiksi voidaan vahvistaa molemmat vanhemmat yhdessä tai vain toinen vanhemmista yksin. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, he voivat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Vanhemmat voivat sopia tapaamisoikeudesta keskenään, tehdä asiaa koskevan sopimuksen lastenvalvojan luona tai viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

Tiedustelut

Lastenvalvoja                044 744 1138