Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelutyössä vaikutetaan yleisiin kasvuoloihin, tuetaan vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tehdään perhe- ja yksilökohtaista työtä. Tukitoimien tavoitteena on, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Lastensuojelulain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä on velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun heidän tietoonsa tulee mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Lastensuojelu tekee yhteistyötä esimerkiksi päivähoidon, koulun, terveydenhuollon ja poliisin kanssa.

 

Tiedustelut

Vastaava sosiaalityöntekijä          044 744 1138