Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lasten päivähoitoa koskevien säädösten uudistuksia. Asiaa taustoittaakseen ministeriö on avannut lasten vanhemmille tai muille huoltajille tarkoitetun kyselyn varhaiskasvatuksen kehittämistarpeista. 

Kyselyn tuloksia käytetään säädösvalmistelun ja varhaiskasvatuksen laajemman kehittämisen tärkeänä taustatietona. Kysely aukeaa 12.12.2013 ja sen viimeinen vastauspäivä on 19.1.2014.

Kyselyn teemat ja niihin liittyvät väittämät käsittelevät mm. varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä ja toteutumista, toimintaa ja toimintaympäristöä sekä varhaiskasvatuksen toimivuutta ja palvelujen kehittämistä. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vaikuta varhaiskasvatukseen -kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2014.

Yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jota toteutetaan esimerkiksi päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai leikki- ja kerhotoiminnassa. Nämä päivähoidon muodot muodostavat varhaiskasvatuspalvelut.

Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistuksia valmistelee työryhmä, jonka määräaika päättyy helmikuun lopussa. Valmistelussa halutaan huomioida erityisesti lasten ja lapsiperheiden mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lisäksi valmistelussa kuullaan muita sidosryhmiä seminaareissa ja kuulemistilaisuuksissa.

Kysely osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/16FC3E443A988AA2.par