Liikkuva-aikuinen kehittämishankeessa on tarkoitus kehittää aikuisten liikuntapalveluita kunnassa ja lisätä erityisesti vähän liikkuvien aikuisten liikkumista. Kunta järjestää yhteistyössä Liiku ry:n kanssa 5.12.2020 Terveyskunnon Testaustapahtuman liikuntahallilla 100:lle työikäiselle kuntalaiselle. Kaikille testaukseen osallistujalle läheteään alla oleva kysely liikuntapalveluista. Myös muut työikäiset voivat vastata kyselyyn.

Vastaa kyselyyn tästä!