Kunnassa on selvitelty koirapuiston perustamista, asiasta tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Kunnanhallitus pyytää nyt kuntalaisilta kommentteja teknisen lautakunnan eri sijoittamisvaihtoehdoista ennen asian päättämistä.

Kerro mielipiteesi, mikä sinusta on paras vaihtoehto koirapuistolle.

1. Kosken Tl kunnan paloaseman koillispuolella sijaitseva peltoalue
2. Isokuovintien eteläpäässä tien länsipuolella oleva metsäalue kaukolämpölaitoksen läheisyydessä
3. Lampitien ja koulukeskuksen välinen metsäinen puistoalue

Eri vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin ja merkitty karttaan, alla olevassa pdf-liitteessä:
Koirapuiston sijoittuminen, vaihtoehdot 2022

Linkki kyselyyn: https://forms.office.com/r/MUTp4EejxN

Kysely on avoinna kaksi viikkoa ja viimeinen vastauspäivä 21.2.2022.