Naapurien kuuleminen, suunnittelutarveratkaisu-, sekä rakennuslupahakemuksen vireilletulo ilmoitus

Ilmatar Solar Development Oy on laittanut vireille Kosken Tl kunnassa suunnittelutarveratkaisu-, sekä rakennuslupahakemuksen koskien aurinkovoimalan rakentamista.

Vireillä olevat hakemukset koskee tiloja:
284-411-0004-0018,
284-411-0001-0022,
284-411-0003-0024,
284-411-0003-0025,
284-411-0003-0023,
284-411-0003-0009,
284-411-0003-0014,
284-411-0006-0025,
284-411-0003-0006,
284-411-0006-0026,
284-402-0001-0027.

Aurinkovoimalan hankealue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden laajuus on kokonaisuudessaan yhteensä noin 80 ha. Hankkeen tarkoitus on tulevaisuudessa tuottaa aurinkovoimalalla uusiutuvaa energiaa valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n ja 133 §:n sekä ja rakennusasetuksen 65 §:n nojalla suunnittelutarve- ja rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille ja heille on varattava tilaisuus huomautuksen tekemiseen.  Ilmoittaminen tapahtuu tällä ilmoituksella. Huomautuksen tulee olla 30.11.2023 klo 15:00 mennessä.

Asiakirjojen nähtävilläpito:
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 1.11-30.11.2023 Kosken Tl kunnanviraston keskustoimistossa sen aukioloaikoina, Härkätie 5, 31500 Koski Tl

hakemus
PV Layout 
Havainnekuva
Ilmatar_Verhonkulman_aurinkovoimahankkeen_Hakijan_perustelut
Ilmatar_Verhonkulman_aurinkovoimahankkeen_ymparistoselvitys
Lausunto YVA-menettelyn soveltamistarve Koski Tl

 

Lisätietoja:

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 KOSKI TL
p. 044 744 1111
kirjaamo@koski.fi