Kuulutus

 Kosken Tl kunnanvirastolla (Härkätie 5) pidetään julkisesti nähtävillä 21.11. – 20.12.2022 seuraava kaavamuutosluonnos.

Se on luettavissa myös Kosken Tl kunnan nettisivuilla: Vireillä olevat kaavat

Kirkon seudun korttelien 51,52,53,56 ja 61 eli Pappilantähden alueen asemakaavanmuutos.

Asemakaavan muutosluonnos Kirkonseudun korttelien 51,52,53,56 ja 61 eli Pappilantähden alue

 

Mahdolliset muistutukset em. luonnoksesta pyydetään toimittamaan osoitteella:

 

Kosken Tl kunnanhallitus

Härkätie 5

31500 Koski Tl

 

tai sähköpostitse kirjaamo@koski.fi viimeistään 20.12.2022 klo 14:00 mennessä.

 

Kosken Tl kunnanhallitus