Asemakaavan muutos Kosken Tl kunnassa

 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kosken Tl kunnassa on vireillä seuraava kaavahanke:

Jokimetsän alueen asemakaavamuutos            

Kaavamuutoksesta on laadittu MRL:n 63§:n 1 momentissa tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisäksi kaavamuutoksesta on laadittu kaavaluonnos ja niihin kuuluvat kaavaselostukset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja kaavaselostukset pidetään MRA:n 30 §:ssä mainitussa tarkoituksessa yleisesti nähtävänä

17.5.-17.6.2024 Kosken Tl kunnanvirastolla ja

Kosken Tl kunnan kotisivuilla www.koski.fi / vireillä olevat kaavat.

Koskella Tl. 16.5.2024

Kosken Tl kunta

Kunnanhallitus

Härkätie 5

31500 Koski Tl

sähköposti: kirjaamo@koski.fi

Lisätietoja antaa Kosken Tl kunnanjohtaja Henri Partanen, puh 044–744 1112, henri.partanen@koski.fi.