Kosken Tl kunta haluaa tukea yritystensä menestymismahdollisuuksia ja kehittää kokonaisvaltaisesti alueemme elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä. Pyrimme myös edistämään yritysten välistä yhteistyötä. Asiantuntevilla palveluilla, vahvoilla yritysverkostoilla sekä kunnan ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä kehitämme sekä yritysten että Koski Tl:n kilpailukykyä.