Käsiteltävät asiat:

17 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

19 §              Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen

20 §              Lisäbudjettiesitys nuorisotoiminnan kehittämishankkeen toteuttamiseen vuonna 2022

21 §              Aloite sotaa pakenevien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Koskella

22 §              Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa

23 §              Ilmoitusasiat

24 §              Muut asiat

 

kvalt pöytäkirja 2.5.2022