Käsiteltävät asiat:

58 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

59 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

60 §              KAAVOITUSKATSAUS 2023

61 §              VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TASEEN YLI-/ALIJÄÄMIEN KÄSITTELY

62 §              TOIMIELINTEN OSAVUOSIRAPORTIT 2022/9 KUNNANHALLITUKSELLE/ KUNNANVALTUUSTOLLE

63 §              LISÄMÄÄRÄRAHA, INVESTOINTIHANKE UIMARANNAN SAUNA

64 §              VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025

65 §              ILMOITUSASIAT

66 §              MUUT ASIAT

 

Kvalt pöytäkirja 19.12.2022