Käsiteltävät asiat:

1 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §              Määrärahojen siirto kustannuspaikkojen välillä

4 §              Hyvinvointikertomus 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

5 §              Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

6 §              Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

7 §              Kosken Tl kunnan hallintosäännön muuttaminen

8 §              Ilmoitusasiat

9 §              Muut asiat

Kvalt pöytäkirja 13.2.2023