4/2023

Käsiteltävät asiat

29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

30 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

31 § Eroanomus Keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä

32 § Jäsenten valitseminen Kosken Tl Taidesäätiön valtuuskuntaan

33 § Määrärahojen siirto ja lisämääräraha

34 § Valtuustoaloite, Pertti Kujala

35 § Valtuustoaloite, Palstaviljelyn mahdollistaminen Koskella Tl

36 § Osavuosiraportti 2/2023

37 § Salon työllisyysalueen muodostaminen

38 § Vastine vuoden 2022 arviointikertomukseen kunnanhallituksen  osalta

39 § Ilmoitusasiat

40 § Muut asiat

Kv pöytäkirja 9.10.2023