Käsiteltävät asiat:

1 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §                Määrärahan siirto, investointi ja käyttötalous

4 §                Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, Aura, Koski tl, Marttila ja Pöytyä

5 §                Takauksen myöntäminen/ Kosken taidesäätiö

6 §                Valtuustoaloite koskelaisten palveluiden käyttämiseksi kuntaseminaareissa

7 §                Laaja-alaisen erityisopettajan viran (0066) muuttaminen erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022 alkaen

8 §                Ilmoitusasiat

9 §                Muut asiat

 

kvalt pöytäkirja 7.2.2022