5/2021

Käsiteltävät asiat:

41 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

42 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

43 §              Lisämääräraha, rakennuskaavatiet

44 §              Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 1.1.2022-31.12.2023

45 §              Jäsenten valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin sekä muihin toimielimiin

46 §              Ilmoitusasiat

47 §              Muut asiat

KV Pöytäkirja 210927