2/2024

Käsiteltävät asiat:

13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

15 § Aloite etätyön tekemisestä Kosken Tl kunnassa

16 § Ympäristönsuojelun uudet maksutaksat

17 § Eritysluokanopettajan viran perustaminen

18 § Lisämääräraha, kulunvalvontajärjestelmä

19 § Ilmoitusasiat

20 § Muut asiat

Kv pöytäkirja 22.4.2024