2/2021

Käsiteltävät asiat:

7 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

9 §              Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran haettavaksi julistaminen / Kunnanjohtajan valinta

10 §            Vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen tarkistaminen

11 §            Keskusvaalilautakunnan vaali / täydennys

12 §            Ilmoitusasiat

13 §            Muut asiat

Kv 210322 pöytäkirja