3/2021

Käsiteltävät asiat:

14 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

15 §            Pöytäkirjan tarkastajien valinta

16 §            Lisämääräraha, investointihanke koulukeskus

17 §            Lisämääräraha, lähihoitajan vakanssin perustaminen palvelukeskukseen

18 §            Kunnanjohtajan johtajasopimus

19 §            Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

20 §            Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus

21 §            Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

22 §            Toimielinten osavuosiraportit 2021/3 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

23 §            Ilmoitusasiat

24 §            Muut asiat

Kv pöytäkirja 21.6.2021