Käsiteltävät asiat:
17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
19 § Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen
20 § Lisäbudjettiesitys nuorisotoiminnan kehittämishankkeen toteuttamiseen vuonna 2022
21 § Aloite sotaa pakenevien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Koskella
22 § Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa
23 § Ilmoitusasiat
24 § Muut asiat

Kvalt pöytäkirja 20220502