3/2023

Käsiteltävät asiat:

17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

19 § Virkanimikkeen muuttaminen

20 § Liikenneturvallisuussuunnitelma 2023

21 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

22 § Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

23 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

24 § Osavuosiraportti 1/2023

25 § Kunnanhallituksen vaali

26 § Kosken Tl kunnan kotouttamisohjelma

27 § Ilmoitusasiat

28 § Muut asiat

Kv pöytäkirja 19.6.2023