4/2021

Käsiteltävät asiat:

25 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

26 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

27 §              Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

28 §              Kunnanvaltuuston puheenjohtajien valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

29 §              Kunnanhallituksen valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

30 §              Tarkastuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 -31.5.2025

31 §              Keskusvaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

32 §              Sosiaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

33 §              Sivistyslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

34 §              Hyvinvointilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

35 §              Teknisen lautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

36 §              Rakennuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

37 §              Ympäristönsuojelulautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

38 §              Jäsenten valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin sekä muihin toimielimiin

39 §              Ilmoitusasiat

40 §              Muut asiat

Kvalt pöytäkirja 20210818