6/2021

Käsiteltävät asiat:

48 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

49 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

50 §              Toimielinten osavuosiraportit 2021/6 kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle

51 §              Hevonlinnan kehittämishankkeen investointimenot

52 §              Muutokset nuorisovaltuuston sääntöihin

53 §              Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

54 §              Lisäys talousarvioon vuosille 2021 ja 2022/ kuraattoriresurssin lisääminen vastaamaan henkilöstömitoitusta

55 §              Lisäys talousarvioon vuosille 2021 ja 2022/ lukion korona 21-23 -hanke

56 §              Kunnan hallinnon ja talouden tarkastus tilikausille 2021-2024

57 §              Ilmoitusasiat

58 §              Muut asiat

kvalt pöytäkirja 211115