5/2020

Käsiteltävät asiat:

43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

45 § Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023

46 § Kuntalaisaloite 1 / 2020 / kunnanvaltuutettujen lukumäärä

47 § Talousarviomuutos / valtionosuudet

48 § Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.9.2020

49 § Ilmoitusasiat

50 § Muut asiat

20201214 pöytäkirja