Käsiteltävät asiat:

45 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

46 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

47 §              LISÄYS TALOUSARVIOON 2022 / PERUSOPETUS

48 §              LISÄYS TALOUSARVIOON 2022 / VARHAISKASVATUS

49 §              DIGITAITOJA IKÄÄNTYNEILLE HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA KUSTANNUSPAIKAN LISÄÄMINEN TALOUSARVIOON 2022

50 §              TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN

51 §              MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA, KÄYTTÖTALOUS

52 §              SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-9/2022 SEKÄ ANOMUS LISÄMÄÄRÄRAHASTA

53 §              KUNTALAISALOITE KUNNAN ALUEELLE RAKENNETTAVIEN TUULIVOIMALOIDEN SUOJAETÄISYYDEKSI

54 §              ILMOITUSASIAT

55 §              MUUT ASIAT

Kvalt pöytäkirja 20221114