1/2024

Käsiteltävät asiat:

1 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §              Valtuustoaloite, tukkuveden hinnoittelu

4 §              Liikenneturvallisuussuunnitelma

5 §              1.1.2023 avaavan taseen hyväksyminen

6 §              Kosken Tl kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 §              Jäsenen valitseminen Salon kaupungin elinvoimajaostoon

8 §              Valtuustoaloite sähköisestä allekirjoituksesta

9 §              Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen

10 §              Lisämääräraha, ulkoikkunoiden uusinta 2023

11 §              Ilmoitusasiat

12 §              Muut asiat

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 12.2.2024