6/2023

Käsiteltävät asiat:

50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

52 § Toimielinten osavuosiraportit 2023/9 kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle

53 § Kaavoituskatsaus 2024

54 § Vuoden 2024 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

55 § Virkanimikkeen muuttaminen

56 § Ilmoitusasiat

57 § Muut asiat

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 11.12.2023