Kunnanjohtaja Henri Partanen

– matkapuhelin: 044 744 1112

– sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@koski.fi

– Johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa
– Johtaa kunnan henkilöstöorganisaatiota
– Käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta
– Toimii kunnanviraston päällikkönä
– Toimii kunnanhallituksen esittelijänä

Vastuualueita:

– Elinkeinotoimen asiat
– Kaavoitus- ja tonttiasiat
– Kunnan kokonaistalouden suunnittelu
– Kuntien yhteistoiminta
– Rahoitus- ja sijoitustoiminta
– Seutukuntatyö
– EU-ohjelmat ja -hankkeet  (Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit)