10/2021

Käsiteltävät asiat:

130 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

131 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

132 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

133 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.7.2021

134 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2021 ( 50,0 %)

135 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

136 § Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

137 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajien valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

138 § Kunnanhallituksen valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

139 § Tarkastuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 -31.5.2021

140 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

141 § Sosiaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

142 § Sivistyslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

143 § Hyvinvointilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

144 § Teknisen lautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

145 § Rakennuslautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

146 § Ympäristönsuojelulautakunnan valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025

147 § Jäsenten valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin sekä muihin toimielimiin

148 § Ilmoitusasiat

149 § Muut asiat

150 § Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimnen asettaminen

Khall pöytäkirja 20210809