6/2023

Käsiteltävät asiat:

98 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

99 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

100 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

101 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.4.2023

102 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2023 (25,0 %)

103 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

104 § Poikkeamislupahakemus: Hämeentie 47

105 § Irtisanoutuminen

106 § Irtaimen myynti, tekninen toimi

107 § Virkanimikkeen muuttaminen

108 § Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024

109 § Lisäys talousarvioon 2023 / varhaiskasvatus

110 § Pienyritystoiminnan avustukset 2023

111 § Liikenneturvallisuussuunnitelma 2023

112 § Ilmasto-ohjelma

113 § Sosiaalitoimikunnan perustaminen

114 § Kosken Tl kunnan ei fossiilisten energiamuotojen selvitys

115 § TE24 -uudistukseen liittyvä kannanotto

116 § Ilmoitusasiat

117 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230508