2/2021

Käsiteltävät asiat:

17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

19 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

20 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.1.2021

21 § Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran haettavaksi julistaminen/ Kunnanjohtajan valinta

22 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

23 § Poikkeamislupahakemus/ Jokitie 8

24 § Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2021

25 § Kunnanviraston kesäsulku

26 § Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

27 § Ilmoitusasiat

28 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210208