8/2021

Käsiteltävät asiat:

96 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

97 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

98 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

99 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.5.2021

100 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2021 (33,3%)

101 § Osavuosiraporttien laatimisohje

102 § Toimielinten osavuosiraportit 2021/3 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

103 § Tilintarkastusmuistio vuoden 2020 tarkastuksesta

104 § Sopimus – Saaren talo

105 § Asuintonttien metsänhoito

106 § Pankkikortin käyttöoikeuden myöntäminen kunnanjohtajalle

107 § Kunnan maksumääräysoikeus ja laskujen hyväksyminen

108 § Lukion tilien käyttöoikeuden myöntäminen

109 § Ilmoitusasiat

110 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210607