14/2022

Käsiteltävät asiat:

214 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

215 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

216 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

217 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.10.2022

218 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2022 (75,0 %)

219 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

220 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

221 § Määrärahojen siirto ja lisämääräraha, käyttötalous

222 § Sosiaalilautakunnan talouden toteuma 1-9/2022 sekä anomus lisämäärärahasta

223 § Kuntalaisaloite kunnan alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden suojaetäisyydeksi

224 § Energiansäästö-kampanja, astetta alemmas

225 § Kirkonseudun korttelien 51,52,53 ja 56 alueen asemakaavanmuutos

226 § Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

227 § Ilmoitusasiat

228 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20221107