8/2022

Käsiteltävät asiat:

111§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
112§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
113§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
114§ Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.4.2022
115§ Etuosto-oikeuden käyttäminen
116§ Kunnanvaltuuston 2.5.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano
117§ Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
118§ Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus
119§ Osavuosiraportti 1/2022
120§ Jäsenen valinta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
121§ Valtuustopaikka
122§ Pienyritystoiminnan avustukset 2022
123§ Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021
124§ Kunnanjohtajan vuosiloma
125§ Töihin maalle -hanke
126§ Lausunto Varsinais-Suomen alueelliseen hyvinvointikertomukseen 2022
127§ Kiinteistöjen vaihto
128§ Ilmoitusasiat
129§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220606