7/2024

Käsiteltävät asiat:

105 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

106 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

107 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

108 § Verovarojen tilitykset kosken tl kunnalle 1.1. – 31.4.2024

109 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

110 § Koulunkäynninohjaajien palkkaaminen Talolan koulu

111 § Lisämaan osto, keskustaajama

112 § Kunnanvaltuuston 13.2.2023 tekemien päätösten

täytäntöönpano

113 § Koulukeskuksen piha-alue, pysäköintialueen katos

114 § Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

115 § Kunnanjohtajan vuosiloma

116 § Tuki öljysäiliöiden tarkastukseen 2024

117 § Pienyritystoiminnan avustukset 2024

118 § Lausuntopyyntö YVA-Lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamisen tarpeesta,

Forus Oy, Linturahkan aurinkovoimala

119 § Edustajan nimeäminen saaristomeri-ohjelman yhteistyöryhmään

120 § Ilmoitusasiat

121 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20240605