2/2023

Käsiteltävät asiat: 

29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

30 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

31 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

32 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.1.2023

33 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.12.2022 (100 %)

34 § Perimättä jääneiden varhaiskasvatusmaksujen poistaminen tileistä

(ei julkinen, julkl 21.5.1999/621 § 23)

35 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

36 § Kunnanjohtajan vuosiloma

37 § Kunnanviraston kesäsulku

38 § Pienyritystoiminnan avustukset 2023

39 § Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

40 § Maatalouden kehittämismääräraha 2023

41 § Osavuosiraporttien laatimisohje

42 § Valtionosuudet 2023

43 § Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

44 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

45 § Kosken Tl kunnan hallintosäännön muuttaminen

46 § Nimeämispyyntö kunnille Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyte-koordinaattoriverkostoon

47 § Ilmoitusasiat

48 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230206