13/2023

Käsiteltävät asiat:

240 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

241 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

242 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

243 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.9.2023

244 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

245 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

246 § Ilmasto-ohjelma

247 § Valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus kosken tl kunnassa vuodesta 2024 alkaen

248 § Salon seudun koulutuskuntayhtymän alustava talousarvioesitys vuodelle 2024

249 § Maakunnallinen yhteisöllisen kotoutumisen startti -hanke

250 § Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

251 § Lisämääräraha/ työllisyystyöt, ympäristöterveyden huolto ja soten henkilöstökustannukset

252 § Lisävastuukorvaus Piritta Sihvonen

253 § Kiinteistön määräosan luovutus Tuimalan Ylikoski RN:o 11-0 nimisestä kiinteistöstä

254 § Anomus jätekatoksen rakentamiseksi kunnan maalle

255 § Kiinteän omaisuuden myynti, asuinrakennus Vienolantie 6

256 § Paimionjoki -yhdistyksen hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

257 § Ilmoitusasiat

258 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20231106