Käsiteltävät asiat:

 161 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

162 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

163 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

164 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.7.2022

165 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.7.2022 (58,3%)

166 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

167 § Jokimetsän alueen asemakaavanmuutos

168 § Poikkeamislupahakemus: Koskenkartano aurinkovoimalan rakentaminen

169 § Kunnanjohtajan vuosiloma

170 § Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskija

171 § As Oy Penttisenpolku asunto B8 – vuokran tarkistus

172 § Hyvinvointiraportti vuodelta 2021

173 § Perimättä jääneiden vanhustyön maksujen poistaminen tileistä (ei julkinen, julkl

21.5.1999/621 § 23)

174 § Työterveyshuollon sopimuksen määräaikainen jatko

175 § Vastine vuoden 2021 arviointikertomukseen kunnanhallituksen osalta

176 § Kotipalvelun, palvelukeskuksen sekä ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelun henkilökuntien

palkkojen tarkastaminen

177 § Kosken Tl maatalousnaiset ry:n avustushakemus/ kudontanurkka

178 § Ilmoitusasiat

179 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220905